Řopíky

Řopíky se lidově říká objektům lehkého opevnění vz. 37, kterými je pohraničí bohatě protkáno. Několik z nich najdete také na území Hynčic v areálu Kraličák. Místní spolek Staroměstští patrioti přetvořili dva řopíky, které jsou zpřístupněny veřejnosti. Otevřené pro návštěvníky jsou od června vždy o víkendech, a o prázdninách každý den. Znamením, že jsou řopíky otevřeny je vztyčená česká vlajka v blízkosti řopíku.

Obnovené řopíky leží na trase naší stezky, která návštěvníky provádí vojenským opevněním. Trasa mezi dvěma dobově obnovenými řopíky vede po červené turistické značce. Každý z řopíků návštěvníky přenese do jiného období nejen dobovým vybavením, ale také poutavým výkladem průvodce. První z nich, objekt A-180 Z, tedy řopík, jehož Z v názvu znamená zesílený, vás zavede do poválečného období, kdy opevnění začala využívat Československá lidová armáda v rámci takzvané reaktivace. Osádku zde tvořilo sedm mužů. Druhý, nezesílený objekt typu E nabídne historii předmnichovské republiky, kdy ho plně využívala rovněž Československá armáda. Osádku tvořili čtyři muži. Tento objekt je zrenovován k osudnému září roku 1938, kdy byl zcela vybaven a vyzbrojen. Je zde k vidění originální ventilátor OV vzor 37 a obnovené bednění, jež zajišťovalo balistickou ochranu a tepelnou izolaci. Unikum jsou pancéřové dveře vzor 38 se střílnou a zástrčemi. Třetí objekt A-120 Z lom je momentálně ve vývoji úprav, které zajišťuje spolek Staroměstští patrioti.

V měsících červenec a srpen je otevřeno každý den od 9 h do 17h.
Po zbytek roku je otevřeno v sobotu, v neděli a ve svátky od 9 h do 16 h.
Po telefonické domluvě je možnost i mimo tyto dny a čas.

Více info na jejich webu https://www.stm-patrioti.cz/